Դպրոցի բնութագիրը


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշենի N1 միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է 1979 նոյեմբերին ,բաղկացած է 7 մասնաշենքից:
Դպրոցի երեք մասնաշենքերը հիմնովին վերանորոգվել են, ունի լոկալ ջեռուցման համակարգ:
Դպրոցն այսօր ունի 12 դասարան, գրադարան, լաբորատորիա, համակարգչային 1 կաբինետ, 1 մարզադահլիճ , 1 ՆԶՊ կաբինետ, 1 ուսուցչանոց , 4 սանհանգույց:
2017-2018 ուս.տարում դպրոցը համալրված էր 12 դասարանով, որտեղ սովորում են 241 աշակերտ ( տարրական դպրոցում 4 դասարան՝97 աշակերտով, միջին դպրոցում 5 դասարան՝ 105 աշակերտով, ավագ դպրոցում 3 դասարան՝ 39 աշակերտով) :
Մանկավարժական կոլեկտիվը բաղկացած է 33 ուսուցիչներից և 6 ուսումնաօժանդակ աշխատակցից :
33 ուսուցիչներից 30 –ը ունեն բարձրագույն կրթություն , իսկ 3-ը՝ միջին մասնագիտական:
Դպրոցն աշխատում է 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով:
Վերին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց/ Ն.Զ.Պ. Դասաժամ

Обработка видео...

Թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ն.զ.պ դասաժամ