Վ.Գետաշեն համայնքի 2019թ. բյուջե


ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԵԹԻՎ  Եկամուտների կատարողական Ծա խսերի կատարողական Մուտքերը Եկամուտների պլան Ծախսերի պլան Տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր 
2020  Название 1 Описание товара 1 100 руб Новая ячейка
2021 Название 2 Описание товара 1 100 руб Новая ячейка
2022 Название 3 Описание товара 1 100 руб Новая ячейка
2023  Новая ячейка 1 Новая ячейка 2 Новая ячейка 3 Новая ячейка 4 Новая ячейка 5 Новая ячейка 6