Համայնքի Բարերարները
Շահբազյան Լազր Գուրգենի Խմելու ջրագծի ներդրում
Միրանյան Աշոտ Գանձայի Փողոցների լուսավորության անցկացում 350 կետ
Մխիթարյան Ռադիկ Փիլիպոսի Սբ. Հարություն եկեղեցու կառուցում
Միհրանյան Անդրանիկ Գանձայի Եկեղեցու վերանորոգում
Սարիբեկյան Սերյոժայի որդիներ Գերեզմանատան խճուղու կառուցում
Միհրանյան Մերգենց Մյասնիկի Հին գերեզմանատան պարսպապատում
Հովսեփյան Վարդան Գառնիկի Եկեղեցու բարեկարգում
Բաղդասարյան Հայկ Բուղդանի Գերեզմանոցի նախամուտի սեղան
Ղուկասյան Կառլեն Բալաբեկի Զոհվածների հուշարձանի կառուցում
Դավթյան Վիրաբ Վոլգոմի Ձորի մատուռի վերանորոգում
Սուքիասյան Բաբկեն Անդրանիկի Եկեղեցու կառուցում վերին գերեզմանոցի տարածքում
Մուրադյան Աղվան Խաչիկի
Ստեփանյան Վազգենի որդիներ Ցայտաղբյուր Դեմեր կոչվող գերեզմանոցի տարածքում
Դավթյան Համբարձում Պարգևի Իգր Հակոբյանի անվան ն.զ.պ կաբինետ
Գալստյան Մանվել Կարգանի Մանկապարտեզի խաղահրապարակի կառուցում
Գալստյան Սամվել Կարգանի Եկեղեցու նստարաններ
Դավթյան Խանում Նիկողոսի Գյուղի մուտքի հուշարձան