Մուրադյան Տիգրան
Մուրադյան Տիգրան
Համայնքապետ 
Բաղդասարյան Զարմիկ
Փոխգյուղապետ 
Մնացականյան Ռուբեն
Գլխավոր Հաշվապահ
Գալստյան Վան
Գալստյան Վան
Գլխավոր մասնագետ 
Դավթյան Վրեժ
Դավթյան Վրեժ
Գ/բ վարիչ 
Հովսեփյան Արմեն
Հովսեփյան Արմեն
Հ/բ մասնագետ 
Գևորգյան Ռևիկ
Գանձապահ 
Բաղդասարյան Էդվարդ
Գ/բ մասնագետ 
Կարապետյան Զինաթել 
Քարտուղարուհի 
Պետրոսյան Նաիրա
Պետրոսյան Նաիրա
Համակարգչային օպերատոր 
Գևորգյան Ֆեդրիկ
Էլեկտրիկ